דוד בית אריה אינטריליגטור
 (1903 – 1989)

חבר הועד המנהל של
כפר הנוער הדתי.
נולד בעיר קובנה שבליטא. למד בחדר, בגימנסיה עברית, ובשנת 1922 למד חקלאות באוניברסיטת בון. ניהל בגרמניה את חוות ההכשרה "רודגס" עלה ארצה עם הגרעין הראשון שהקים את קיבוץ רודגס. היה מיוזמי וממקימי כפר הנוער הדתי ותנועת הקיבוץ הדתי. כיהן כראש מחלקת הנוער והחלוץ בסוכנות. היה חבר בוועד הפועל של הפועל המזרחי. היה ראש המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה, וראש הוועדה לעליית הנוער הדתי.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org